عکس مهدی گاوزن


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 15:14 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

 

" بـــابـــا "

 

 

 بابا یعنی قشنگترین کلمه دنیا

 

 

 که هیچ مترادفی نمیتونی براش پیدا کنی !

 

 

 


 


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 20:15 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
شکی که به پلک مرد می آویزد

 

 قانون غرور را بر هم می ریزد ...!

 


http://axgig.com/images/98753305133901314478.jpg


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 20:14 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
شـیـر دخـتـری کــرد ، بلای جـان داعـش !! + عکس


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 17:28 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

 

هه همیشه به "ظالم" میگن "حیوون"

 

و به "مظلوم" ، "حیوونی" .... :


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 22:34 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

شاخ نیستم چون گاو نیستم 

 

خاص نیستم چون عقده ندارم 

 

بالا نیستم چون پرچم نیستم 

 

فقط یه آدمم

 

چیزی که خیلیا نیستن .....


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 22:32 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
من در کشورم ایران

 

برنج هندی را

با قاشقی انگلیسی

و رفتاری روسی

زیر چادر سیاه و فرهنگ عربی

بر سر سفره ای چینی میخورم

و به این فکر میکنم که :

وطنم مستعمره ی هیچ کجای جهان نیست .... 


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 22:29 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 22:27 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

شهیدی که پس از ۲۶ سال در آغوش مادر آرام گرفت !

سلامتی مادران شهدا صلوات


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 6:22 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
http://up.vbiran.ir/uploads/17678142858914217105_4.png


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 16:37 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
http://up.vbiran.ir/uploads/12065142886624616795_7.png


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 16:32 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
http://up.vbiran.ir/uploads/9328142903753616219_7.png


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 16:29 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
http://up.vbiran.ir/uploads/9448142301087112985_1.png


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 16:23 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
عکس و تصویر اینم از ما حالا لایک نکن...!


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 16:17 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

ﻋﮑﺲ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺯﺍﺳﺘﺨﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺗﻬﺮﺍﻥ

 

در ادامه مطلب . . .

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 16:6 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

  بـه بَعضیـآم بـآس گُـف:  記号 のデコメ絵文字

 

مـَ ـن یـه عَـ ـ ـقرب دآرم

 

کـه اسمش زَبـونـه

 

اَگـه نیـش نَخوردی

 

بـدون حسش نبـوده...!


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 16:5 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |


مادر مادر است ،حتی اگر گنجشک باشد

موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:12 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

اگر دل مادری را شکستید مطمئن باشید پیشاپیش در

 مجلس ختم  آن مادر دل شکسته نیز شرکت کرده اید .


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:11 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

افسران - ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯼ.....

ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺷﺖ

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯼ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ

ﺑﺒﺮﯾﻤﺖ ﺁﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ

ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﯼ؟

ﮔﻔﺖ: ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ

ﮔﻔﺖ: ﭼﯽ ﻫﺴﺖ؟

ﮔﻔﺖ: ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿز رﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ

ﮔﻔﺖ: اﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ

ﮔﻔﺖ: ﭼﻄﻮﺭ؟

ﮔﻔﺖ: ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﮐﺮﺩﻡ،

ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﯽﮐﺸﯿﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﯽ،

ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﻗﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻨﯽ...

ﭘﺴﺮ ﺭﻓﺖ ﺗﻮﯼ ﻓﮑﺮ ...

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ

ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ؟

ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ

ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺎﺩ...


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:8 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

 

کــُلـُفتـیه صِدآتـو بـِه رُخِ "مآدَری"کـه چجوری

 

صـُحبَت کَردَنو بـِهِت یـآد دآده

 

نَکِش

 

دِلِش بِشکـَنه

کُلِّ زِندِگیــت میشکـَنـه...!


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:7 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

مظلوم ترین عاشق دنیا ..

مـــادر

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و

از آن مادر را ساختند.


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:7 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |


55102fae1f89ebns.jpg

 

 یک زن گران بها ترین اعجاز خداست

برای داشتنش باید وضوی باران گرفت

و به نام عشق،شبنم وار برعطر او سجده کرد

وهزار هزار گل سرخ را تسبیح لحظه هایش نمود.

او اجابت میکند،عشقی ،بالاتر از خورشید.

و زیباتر از مهتاب را

و تنها یک زن میداند آیین دوست داشتن را .

و آنقدر زیبا هدیه میکند این عشق راکه سیراب شوی .

آری میدانی که او

الهه ی عشق است

وبهشت کمترین سرزمین اوست

تقدیم به همه ی مادران ،زنان و دختران سرزمینم ….


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:6 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

 

تقصیرخودمونه...بعضیا عددی نبودن

 

وما انهارا به توان رساندیم!!!!!


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:54 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

1378537461_itm_2012-12-24_01-45-46_4.jpg

 

به بعضیام باس گفت:درسته که شاخ بازی دراوردی شاختو نشکوندم ولی

 

هول برت نداره گلم

 

طرفدار حقوق حیوانات هستم عزیزم....

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:53 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
 

 

به بعضیا باس گفت:دودفعه که تحویلت گرفتم فک نکن

 

 

 

خبریه....به اون الاغه تو کلاه قرمزیم میگفتن

 

 

 

جیگر!!!!!!!!

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:52 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﮔﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺭﻩ

ﻭﺍﺳﺶ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻴﺸﻪ!!!!...

ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﺍﻻﻥ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﮐﺘﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﮔﻴﻠﻢ ﮐﻨﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:44 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
 

خیلیا باهام حال نمیکنن
✘ چون یکم رُکَم... ↻
✘ یکم سردم... ↻
✘ یکم غُدَم... ↻
✘ یکم مغرورم... ↻
✘ یکم پر حرفم... ↻

✘ اما هرچی هستم...
✘ دورو نیستم... ↻
✘ نامرد و بی معرفت نیستم... ↻
★ اونایی که از من بدشون میاد،
نظرشونو بنویسن روی یک کاغذ بندازن تو سطل اشغال√
✘ من برای اونایی که دوستم دارن زندگی میکنم...!!!!


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:27 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
یه آذر ماهی تنها چیزی که تو دلش نیست کینه اس !
حساسه..
زود میشکنه..
زود دلش ازت میگیره..
زود قاطی میکنه..
ولی کینه نمیکنه !!
فقط
آذر ماهی اگه یه بار غرورش بشکنه، به هر قیمتی که شده نمیذاره این اتفاق تکرار بشه و این اصلا و ابدا به معنی کینه ای بودن و سنگدل بودن یا بی وفا بودنش نیست!
آذر ماهی در عین خاکی بودن غرور بسیاری داره که واسه غرورش خیلــــــی حرمت قـائله..
غرور داره ولی مغرور نیست !
اینا با هم خیلی فرق دارن..

موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 11:35 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
آقا پسری که افتخارت اینه که جلو پای.هر دختری ترمز میزنی بهت راه میده...

 

آقا پسری که دلت خوشه هر روز با یه رنگ دختر میری بیرون

 

 

آقا پسری که دلت خوشه و به موهای فشنت فکر میکنی و هیچ

دختری بهت نه نمیگه

 

بعله با شما هستم خوشحال نباش عزیزم   جنس ارزون زیاد

مشتری داره


موضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 11:25 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
حجاب که محدودیت نیست:) افرین پسرای خوب خخخ

چقدم بهشون میاد نازیموضوعات مرتبط: دلنوشته و...

تاريخ : سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 11:21 | نویسنده : حمیدرضا قاسمی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.